Google
  Web alb-net.com   
[Alb-Net home] [AMCC] [KCC] [other mailing lists]

List: Prishtina-L

[Prishtina-l] EH-Teme e re: Kosova Lindore

Shem Zeqiri Shem.Zeqiri at gmx.de
Fri Jan 26 16:06:03 EST 2001


i neduar Burim, përderisa ne Kosovarët të kërkojmë që refugjatët nga ai
rajon të na paguajnë qira, vërtetë është puna keq!

-- 
Sent through GMX FreeMail - http://www.gmx.net
More information about the Prishtina-L mailing list