Google
  Web alb-net.com   
[Alb-Net home] [AMCC] [KCC] [other mailing lists]

List: Prishtina-E

[Prishtina-E] English/Albanian: Mayor Bloomberg to visit Kosova

Valbona Sherifi vsherifi at naac.org
Wed Nov 12 13:02:06 EST 2003


National Albanian American Council
2021 L Street, N.W., Suite 402, Washington, DC 20036
481 8th Avenue, Suite 922, New York, NY 10001
Brigada e Krajishtes, No. 8, 38000 Prishtina, Kosova
Telephone: (202) 466-6900  Fax: (202) 466-5593
Web: <www.naac.org>  Email: naac at naac.org
________________________________________________________________________
For Release: November 11, 2003    Contact: Valbona Sherifi (202)
466-6900
 
PRESS RELEASE
 
Mayor Bloomberg and representatives of the Albanian-American Community
to Visit Kosova 
(Bloomberg to bring along an Albanian flag to be flown in Prishtina on
Flag Day)
 
Washington, DC, November 11, 2003: The National Albanian American
Council (NAAC) issued the following statement regarding the visit that
Mayor Michael Bloomberg plans to have in Kosova on the occasion of
Albanian Flag Day.
New York City Mayor Michael R. Bloomberg along with several
representatives of the Albanian-American community will be visiting
Kosova on the occasion of Albanian Independence Day.
Mayor Bloomberg, who will be arriving in Prishtina, Kosova on November
24 accompanied by leaders of the Albanian-American community including
religious and cultural figures, announced his first visit to Kosova in
front of thousands of Albanian-Americans attending the XIII Albanian
Festival thast was hosted by the Albanian Catholic Church “Our Lady of
Shkodra” on November 9. 
Some of the activities Mr. Bloomberg will be engaged in during his trip
to Prishtina, Kosova include visiting KFOR troops in Camp Bondsteel, a
flag exchange ceremony with the local leaders, a cultural affair
honoring Albanian Flag Day where the Mayor will likely make a few
remarks expressing his feelings for the Albanian people and last, but
certainly not least, he will participate in a ceremony at the monument
of Mother Teresa in honor of her distinguished work.
Former NAAC Chairman Richard Lukaj and Trustee Ben Celaj who met
recently with staff members from the Mayor’s Office to discuss details
regarding the upcoming visit to Kosova, stated that Bloomberg’s visit to
Prishtina speaks for the significant potential of the politically active
Albanian community in New York City and the important role it could play
in the redevelopment of Kosova.
Mssrs. Lukaj and Celaj said, “We are proud supporters of the mayor and
are extremely pleased that he has opted to express his appreciation and
respect for his significant Albanian-American constituency by virtue of
this visit.”
This is not the first time that Bloomberg reaches out to NAAC and the
Albanian-American community. On February 26, 2001 shortly before
announcing his candidacy for mayor, this self-made man met with a number
of NAAC members and representatives of the Albanian-American community
to discuss the role New York City’s Albanian-Americans could play in his
bid for mayor. 
Before becoming Mayor of New York City, Mr. Bloomberg was the head of
financial media giant Bloomberg, LLC. He founded the company in 1981,
turning an initial order for 20 terminals into a multimedia, analytical
and news service supplying information in almost every country around
the world, including the Vatican.
NAAC is a not-for-profit organization dedicated to advocating for
Albanians and promoting peace and economic development in the Balkans by
fostering democratic policy, promoting respect for human rights, and
conducting educational and developmental programs. For more information
on the National Albanian American Council please visit us on the web at
www.naac.org 
 
###
 
Këshilli Kombëtar Shqiptaro Amërikan
2021 L Strëët, N.W., Suitë 402, Washington, DC 20036
481 8th Avënuë, Suitë 922, Nëw York, NY 10001
Brigada ë Krajishtës, No. 8, 38000 Prishtina, Kosova
Tëlëfon: (202) 466-6900  Fax: (202) 466-5593
Wëb: www.naac.org <www.naac.org>  Ëmail: naac at naac.org
________________________________________________________________________
Për Shtyp: 11 nëntor, 2003    Kontakt: Valbona Sherifi (202) 466-6900
 
Deklaratë për Shtyp
 
Kryetari i Bashkisë Bloomberg dhe përfaqësues të komunitetit
shqiptaro-amerikan do të vizitojnë Kosovën
 
Washington DC, 11 nëntor 2003: Këshilli Kombëtar Shqiptaro Amerikan
(KKSHA) lëshoi këtë dëklaratë për shtyp në lidhje me vizitën që Kryetari
i Bashkisë së New York-ut planifikon për në Kosovë më datën 26 Nëntor.
 
Kryetari i bashkisë së qytetit të Nju Jork-ut Michael R. Bloomberg së
bashku me disa përfaqësues të komunitetit shqiptaro-amerikan do të bëjnë
një vizitë në Kosovë me rastin e Ditës së Pavarsisë shqiptare.
 
Kryetari i bashkisë Bloomberg, i cili do të mbërrij në Prishtinë, Kosovë
më 24 nëntor i shoqëruar nga udhëheqës së komunitetit shqiptaro-amerikan
duke përfshirë figura të shquara të artit e fesë, e bëri të ditur se do
të shkojë në Kosovë para mijëra shqiptaro-amerikanëve të cilët morën
pjesë në Festivalin e XIII Shqiptar të organizuar nga Kisha Katolike
Shqiptare “Zoja e Shkodrës” më 9 nëntor. 
 
Disa prej aktiviteteve që z. Bloomberg do të angazhohet gjatë vizitës së
tij në Prishtinë do të përshijnë takime me trupat e KFOR-it në kampin
ushtarak “Bondsteel”, një ceremoni të shkëmbimit të flamujve më
udhëheqës lokalë, një ngjarje kulturore në nder të ditës së flamurit
shqiptar ku kryetari i bashkisë pritet të mbaj një fjalim për të
shprehur ndjenjat e tij për popullin shqiptar, dhe së fundmi por
sigurisht që jo në fund të prioriteteve të tij, ai do të marr pjesë në
një ceremoni para monumentit të Nënë Tërëzës në nder të punës së saj të
shquar.
 
Ish-kryetari i Këshilli Kombëtar Shqiptaro Amerikan (KKSHA) Richard S.
Lukaj dhe anëtari i bordit drejtues Ben Celaj që kohët e fundit u takuan
me anëtarë të stafit të zyrës së kryetarit të bashkisë së Nju Jork-ut
për të diskutuar detajet në lidhje me vizitën e ardhëshme në Kosovë, u
shprehën se vizita e z. Bloomberg në Prishtinë tregon dhe flet për
potencialin domethënës të komunitetit shqiptar në qytetin e Nju Jork-ut
dhe për rolin e rëndësishëm që mund të luajë ai në zhvillimin e Kosovës.
 
Zotërinjtë Lukaj dhe Celaj thanë se, “ne jemi mbështetës krenarë të
kryetarit të bashkisë dhe jemi jashtëzakonisht të kënaqur që ai ka
zgjedhur të shpreh vlerësimin dhe respektin e tij për mbështetjen
domethënëse të komunitetit shqiptaro–amerikan nëpërmjet një viziteje të
tillë.”
 
Kjo nuk është hera e parë që Bloomberg takohet me KKSHA-në dhe
komunitetin shqiptaro-amerikan. Më 26 shkurt, 2001 pak para se ai të
shpallte kandidaturën për kryetar bashkie, ky individ i suksesshëm u
takua me përfaqësues të KKSHA-së dhë komunitetit shqiptaro-amerikan për
të diskutuar se çfarë roli komuniteti ynë do të luante në fushatën e tij
për kryetar bashkie. 
 
Para se të bëhej kryetar bashkie i qytetit të Nju York-ut, z. Bloomberg
ishte president i kompanisë gjigante të medias financiare “Bloomberg,
LLC”. Ai e themeloi këtë kompani më 1981, duke e shndëruar një kërkësë
origjinale prej 20 terminalesh kompjuterike në një super-kompani të
multimedias, analitike me mijëra terminale informacioni në çdo vend të
botës, përfshirë dhe vatikanin.
 
Këshilli Kombëtar Shqiptaro Amerikan (KKSHA) është një organizatë jo
përfituese dhe jo qeveritare e dedikuar ndaj përkrahjes së çështjeve
shqiptare, promovimit të paqes dhe zhvillimit ekonomik në Ballkan për të
forcuar politikat demokratike, për të inkurajuar respektin për të
drejtat e njeriut nëpërmjet ofrimit të programeve të zhvillimit dhe
edukative. Për më shumë informacion mbi KKSHA-në luteni të vizitoni
këtë faqe Interneti: www.naac.org
 
###
 
-------------- next part --------------
HTML attachment scrubbed and removed


More information about the Prishtina-E mailing list