Google
  Web alb-net.com   
[Alb-Net home] [AMCC] [KCC] [other mailing lists]

List: Info-Tech

ekonomia dhe biznisi ...Re: [info-tech] Perkthimet ne Diaspore.

Besnik Pula besnik at albanian.com
Wed Dec 30 23:59:21 EST 1998


              **** Information Technology Forum ****

Tung,

disa te dhena ekonomike per Shqiperine mund t'i gjeni ne
http://www.albanian.com/economy.

Ne keto faqe gjendet edhe kontakti me institutin ne Tirane i cili miremban
keto te dhena.

Pershendetje,

Besniku

More information about the Info-Tech mailing list