Google
  Web alb-net.com   
[Alb-Net home] [AMCC] [KCC] [other mailing lists]

List: Info-Tech

[info-tech] Internet Database Programming

albangjyrezi albangjyrezi at email.msn.com
Sun Dec 20 17:19:11 EST 1998


       **** Information Technology Forum ****

Per mendimin tim do te ishte jo i veshtire publikimi i nje MS Access 97
Database ne internet. Dihet se ky program ka tashme IDC (Internet Database
Connection (?)) dhe ASP (Active Server Pages) si disa nga vecorite dhe
mundesite qe i ofrohen perdoruesit.

Ndersa nga ana tjeter, votimi dhe sugjerimet mund te mblidhen nepermjet nje
faqeje ne internet qe do te kishte aftesi per "Submission". Nje faqe e tille
mund te krijohet lehtesisht me programe te tilla si MS FrontPage 98 et.

Po aq lehte, faqet qe do te permbanin database-in e publikuar mund te lidhen
me kete "submission page" per ti dhene me shume lehtesi sugjeruesve dhe
verejetjeve te tyre.

Gjithe te mirat

Albani
-----Original Message-----
From: Xhemil Meco <vlora at isdnet.net>
To: info-tech at alb-net.com <info-tech at alb-net.com>
Date: Sunday, December 20, 1998 10:40 AM
Subject: Re: [info-tech] Internet Database Programming


>       **** Information Technology Forum ****
>
>Mirembrema,
>neqoftese do te ndertonim nje baze te dhenash (database) per fjalorin
>e termave, ne c'menyre mund te stokoheshin ne menyre efikase keto
>terma?
>Duke patur parasysh qe objekti qe duam te stokojme eshte nje fjalor
>gjithnje ne rritje, ku per cdo fjale mund te kete disa propozime dhe
>ku nje mekanizem votimi eshte i nevojshem per te pranuar perfundimisht
>perkethimin e nje termi. Ndoshta nje pseudo-program (qe perdor
>"create", "insert", "select" etj) do te ishte interesant.
>Propozime?
>
>--
>Old programmers never die,
>they just branch to new addresses.
>_______________________________________________
>Xhemil MECO -  email: vlora at isdnet.net
>Administrateur Reseaux ISDnet - http://www.isdnet.net
>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


More information about the Info-Tech mailing list