Google
  Web alb-net.com   
[Alb-Net home] [AMCC] [KCC] [other mailing lists]

List: Info-Tech

[info-tech] Microsoft Access97

albangjyrezi albangjyrezi at email.msn.com
Thu Dec 17 16:55:38 EST 1998


              **** Information Technology Forum ****

Neim,

Me sa e kuptoj une problemin, ideja eshte se "relationships" qe ke krijuar
ndermjet "field" te ndryshem te tabelave nuk te lejon qe ti te shtosh nje
"record" pasi nje gje e tille do te demtonte "uniqueness" te informacionit
ne database.

Kjo mund te zgjidhet duke shtuar te njejtin "record" ne tabelen ku
informacioni qe ti do te shtosh eshte i klasifikuar si Primary Key Field.

Te fala,

Albani


More information about the Info-Tech mailing list