Google
  Web alb-net.com   
[Alb-Net home] [AMCC] [KCC] [other mailing lists]

List: Info-Tech

[info-tech] Problem

Neim Rustemi Neimr at brage.idrettshs.no
Thu Dec 17 06:59:40 EST 1998


              **** Information Technology Forum ****

On 16 Dec 98 at 11:12, Bashkim Bitiki wrote:

> Më duket se kemi problem për të mbledhur këto propozime që i japim.
> Duhet të gjejmë një zgjidhje së shpejti, sepse unë kam mbi 70
> mesazhe nga info-tech dhe për të gjetur të gjitha propozimet fillon
> të jetë e pamundur. NDOSHTA më mirë do të ishte që t'i dërgojmë këto
> propozime direkt në faqet e Eshrefit, sepse e ka një sistem për t'i
> mbledhur propozimet, e në këtë listë është disi kaotike.

Ne Microsoft Access 97, ka mundesi qe se pari te krijohet nje 
databaze e cila do ti permban te gjitha termat (shiqo tabelen ne 
faqet e Eshrefit), e me pastaj te perdoret funksioni Eksport, qe ben 
eksportimin e nje tabele ne nje skede, e cila eshte ne HTML format.

Dhe kete faqe e nxjere ne Internet. Ka mundesi qe kjo te formohet 
edhe si faqe dinamike, psh. si ASP.


Best wishes

Neim Rustemi
Network Administrator
E-mail: neimr at brage.idrettshs.no
Phone:+4722185759 Mobile:+4793043089 Fax:+4722234220

The Norwegian University of Sport and Physical Education
Sognsvn 220, PB 4014 UH
N-0806 Oslo, NorwayMore information about the Info-Tech mailing list