Google
  Web alb-net.com   
[Alb-Net home] [AMCC] [KCC] [other mailing lists]

List: Info-Tech

[info-tech] Internet Database Programming

albangjyrezi albangjyrezi at email.msn.com
Wed Dec 16 17:24:23 EST 1998


              **** Information Technology Forum ****

Ideja e krijimit te nje database per termat e derguar mund te jete dicka e
realizueshme teper pa shume probleme.

Duke qene se kam pasur fatin te studioj dhe punoj me Internet Database
programming kam deshire te ndihmoj ne realizimin e dickaje te tille.

Te fala,

Albani


More information about the Info-Tech mailing list