Google
  Web alb-net.com   
[Alb-Net home] [AMCC] [KCC] [other mailing lists]

List: Info-Tech

[info-tech] Problem

Bashkim Bitiki bashkim.bitiki at co.arianeii.be
Wed Dec 16 05:12:03 EST 1998


              **** Information Technology Forum ****

Neim Rustemi wrote :
>> Find= Gjej

>Une kisha propozuar Find=Kërko.
>Po me duket se eshte term me adekuat.


Ok.

Më duket se kemi problem për të mbledhur këto propozime që i japim. Duhet të
gjejmë një zgjidhje së shpejti, sepse unë kam mbi 70 mesazhe nga info-tech
dhe për të gjetur të gjitha propozimet fillon të jetë e pamundur. NDOSHTA më
mirë do të ishte që t'i dërgojmë këto propozime direkt në faqet e Eshrefit,
sepse e ka një sistem për t'i mbledhur propozimet, e në këtë listë është
disi kaotike.

Propozimet e disa kollegëve këtu janë shumë interesante. Dmth

Ne si informaticientë dhe teknologë të propozojmë definimin e termave të
ndryshëm nga anglishtja në shqip, e pastaj të gjejmë ndonjë linguist i cili
do të gjente fjalë të përshtatshme për termin e propozuar.More information about the Info-Tech mailing list