Google
  Web alb-net.com   
[Alb-Net home] [AMCC] [KCC] [other mailing lists]

List: Info-Tech

[info-tech] Terminologjia

Bashkim Bitiki bashkim.bitiki at co.arianeii.be
Tue Dec 15 04:59:42 EST 1998


              **** Information Technology Forum ****

Dritoni ka të drjetë, me siguri se duhet të konsultohen edhe akademikêt tanë
nga Tirana, Prishtina dhe të tjerët sepse me siguri se edhe ata kanë punuar
deri më tani me një terminologji që me siguri ne në shtetet e huaja nuk e
dijmë prandaj do të ishte mirë që të hynim disi në kontakt me ata.

Përkthimet e termeve nga Dritoni mu duken të logjikshme.
More information about the Info-Tech mailing list