Google
  Web alb-net.com   
[Alb-Net home] [AMCC] [KCC] [other mailing lists]

List: Info-Tech

[info-tech] propozim

Bashkim Bitiki bashkim.bitiki at co.arianeii.be
Tue Dec 15 04:40:20 EST 1998


       **** Information Technology Forum ****


-----Original Message-----
From: Neim Rustemi <Neimr at brage.idrettshs.no>
To: info-tech at alb-net.com <info-tech at alb-net.com>
Date: mardi 15 décembre 1998 10:34
Subject: Re: [info-tech] propozim


       **** Information Technology Forum ****

On 15 Dec 98 at 10:18, Bashkim Bitiki wrote:

> Propozoj edhe një term tjetër në shqip :
> File (eng) = Klasor (shqip)

Hmmm, cfare lidhje ka termi klasor me termin file???!!! ---Shiko definimin e
termit file.

E çfarë lidhje ka skedari me termin file ???!!! Apo datoteka ???!!!

Zoti Rustemi nuk do të thotë se nëse keni një mendim e që unë apo dikush
tjetër duhet të jetë dakord me ju. Unë mundohem që të gjej një term të
përshtatshëm sepse në gjuhën shqipe ai term nuk egziston. E ju çka bëni.
Talleni me propozimet që i jap. Puna nuk shkon mbarë ashtu. Ne shqiptarët
jemi mësuar të mbrojmë vetëm propozimet vetjake e të huajat ti
kundërshtojmë. Nuk them që propozimet që i jap janë të sakta por japin së
paku një ide.

E për formimin e grupit, unë vetëm u propozova se e pash që askush nuk
propozoheshte. Nëse jeni më të aftë propozoheni ju vehtë. Do të jem i gëzuar
nëse jepni fryte, por do të ju kundërshtoj nëse nuk bëni asgjë. OK.


Mbetshi me të mira
More information about the Info-Tech mailing list