Google
  Web alb-net.com   
[Alb-Net home] [AMCC] [KCC] [other mailing lists]

List: Info-Tech

[info-tech] Ja pra po ja fillojme me nje term

Anila Gottschling nila at pegasus.dvz.fh-aachen.de
Mon Dec 14 10:01:38 EST 1998


              **** Information Technology Forum ****

>
> -----------------------------------------------------
> Pra, ja unë po ja nisi me një term:
>
> Anglisht:       - user name
>
> Shqip: - emri i shfrytëzuesit
>
> Sqarim: Identifikimi i shfytëzuesit gjatë lidhjes në rrjetin
> kompjuterik. Në përgjithësi identifikimi i shfrytëzuesit.
> -------------------------------------------------------
>

Mendoj se nje shqiperim me i sakte do te ishte : Emri i perdoruesit
Termi Shfrytezues eshte mire te zevendesohet me termin "perdorues"

>
> NB!!! Eshref, fillo e mblidhi këto terma tash.
>
> Best wishes
>
> Neim Rustemi
> Network Administrator
> E-mail: neimr at brage.idrettshs.no
> Phone:+4722185759 Mobile:+4793043089 Fax:+4722234220
>
> The Norwegian University of Sport and Physical Education
> Sognsvn 220, PB 4014 UH
> N-0806 Oslo, Norway

--
Make it as simple as possible, ...but not simpler


More information about the Info-Tech mailing list