Google
  Web alb-net.com   
[Alb-Net home] [AMCC] [KCC] [other mailing lists]

List: Info-Tech

[info-tech] Edhe një prezentim

Shkumbin Hamiti shkumbin.hamiti at hut.fi
Fri Dec 11 05:39:40 EST 1998


              **** Information Technology Forum ****

Tung,

Ja edhe unë të prezentohem. Quhem Shkumbin Hamiti. Kam diplomuar në vitin
1995 në fakultetin elektroteknik në Zagreb. Në qershor të vitit 1996 u
punësova si "hulumtues shkencor" (research scientist) në Universitetin e
teknologjisë në Helsinki. Përafërsisht në të njëjtën kohë fillova edhe
studimet pasdiplomike. Tema ime e doktoraturës ka të bëjë me rrjetat
celulare më saktësisht me krijimin e metodave për analizë të rrjetave
celulare të gjeneratës së tretë dhe algoritmave për kalkulimin e kapacitetit
dhe parametrave të kualitetit të shërbimeve (QoS) të atyre rrjetave. Që nga
fillimi i këtij viti punoj në Nokia Research Center, Helsinki dhe mirrem me
shumë aspekte të rrjetave celulare. Jam aktiv në institutin europian të
standardeve (ETSI) në standardizimin e EDGE (Enhanced Data rates for GSM
Evolution) dhe GPRS (General Packet Radio System).

Përshëndetje të përzemërta,
Shkumbin Hamiti
P.O. Box 407, FIN-00045 NOKIA GROUP, Finland
phone: +358 9 4376 7048
fax: +358 9 4376 6850
More information about the Info-Tech mailing list