Google
  Web alb-net.com   
[Alb-Net home] [AMCC] [KCC] [other mailing lists]

List: Info-Tech

[info-tech] terminologjia e informatikes

Ismet Hamiti Ismet at itu.or.th
Wed Dec 9 21:47:43 EST 1998


              **** Information Technology Forum ****

Te nderuar kolege,
Duku ne vitet 70-ta ne Sektorin Per Zhvillim te PTT-se se Kosoves u
muarem edhe me terminolgjine per telekomunikacionet. Zbatuam kete
metodologji:
Personi qe haste ne nje term  te cilin nuk dinte se si t'a shqiperonte 
1. e shenonte termin ne knje kartele, 
2. ne te njeten kartele ipte pershkrimin e shkurter te kuptimit
(funksionit) te atij termi, 
3. ipte edhe termin ne gjuhen Anglishte, Frengjishte dhe Gjermanishte, 
4. propozonte shqiperimin qe atij i dukej me i pershteteshmi,
5. vendoste kartelen ne nje kuti kartelesh te organizuar sibas ABC-se,
6. Permbajteja e kutise me terma shperndahej nje here ne dy muaj me nje
afat prej nje jave per te dhene mendimin per cdo term;
7. Termat per te cilat kishte me shume se nje propozim harmonizoheshin
ne nje sesion te vecante te perbashket;
8. Lista e harmonizuar e termave i dergohej Institutit Albanologjik per
shqyrtim;
9. Pas kesaj, termi i aprovuar vehej ne perdorim.
Keshtu formuam nje numer te konsiderueshem termash qe s'i kishim ne
shqip me pare dhe filluam t'i perdorim edhe ne tekste shkollore edhe ne
dokumentacionin profesional.

Psh. termi "Main Distribution Frame", Pershkrimi i shkurter: Pjese e
centralit ndermjet kabllove dhe centralit ne te cilen behet shperdarja e
filleve neper hyrjet e centralit (nuk me kujtohet pershkrimi i sakte).
Erdhem ne perfundim se termi adekuat ne shqip do te ishte
"Filleshperndares kryesor". Pjese perberse te filleshperndaresit jane
"gershetoret" (Angl. Tag Blocs).
Mendoj se nje metodologji e ngjajshme mund te zbatohet edhe per punen qe
propzohet, natyrisht me mjete shume me te pershtateshme dhe,
fatemiresisht, me numer me te madh pjesemarresish nga mbare trevat
shqiptare dhe nga diaspora. 
Pershendetje te gjitheve,
Ismet HamitiMore information about the Info-Tech mailing list