Google
  Web alb-net.com   
[Alb-Net home] [AMCC] [KCC] [other mailing lists]

List: Info-Tech

[info-tech] tung

Bashkim Bitiki bashkim.bitiki at co.arianeii.be
Wed Dec 9 09:07:29 EST 1998


              **** Information Technology Forum ****

Ja edhe une do të prezentohem ndoshta dikush do të ketë nevojë edhe për
kualifikimet e mija.

Quhem Bashkim Bytyqi, kam mbaruar fakultetin e Informatikës në Namyr të
Belgjikës dhe kam magjistruar në të njejtin fakultet me temën "Mësimi në
distancë (Distance Learning)".

Kualifikimi imi kryesor është analiza për përpilimin e aplikacioneve të
ndryshme në domene të ndryshme të shoqërisë. Por në fillim të karierës
krahas analizës edhe kam programuar me gjuhën programuses të gjeneratës se
katërt PowerBuilder.

Analiza nënkupton
1. Konceptimin e Bazës se të Dhënave (në ORACLE, SYBASE, ,nëpërmjet CASE
TOOLS-ave specifikë)
2. Përshkrimin e proçeseve, procedurave dhe fonksioneve të ndryshme çoftë në
gjuhën natyrore ose me pseudo-kodë (Rrjedhja fonkcionale e aplikacionit)

Ndërsa programimi nënkupton tranformimin e fazës së dytë të analizës
nëpërmjet një gjuhe të caktuar programuese në aplikacion të kuptimtë për
klientin.

Me disa fjalë këto janë kompetencat e mija. Sepse natyrisht se egzistojnë
edhe sqarime të tjera për analizên dhe programimin.

Unë do të kishë propozuar piksëpari, që ta sqarojmë problemin me fjalorthin
tonë në Informatikë, sepse asnjë nga intelektualët tanë nuk e ka parë për
nevojë që të përpilojë një fjalorth të tillë. Kjo grupë ndoshta edhe do të
mund të bënte diçka. Një gjë të tillë e kishte ndërmarë njëherë Eshref
Januzaj (student në Munich) por nuk e di se çka ka ndodhur me këtë fjalorth
elektronik.

Pres mendimet e juaja,

Bashkimi

More information about the Info-Tech mailing list